STATUS WEBSITE

Hoewel er momenteel, achter de schermen, keihard gewerkt wordt aan onze nieuwe website en
het in de lijn der verwachting ligt dat wij deze op korte termijn kunnen lanceren, achten
wij het toch wenselijk onze bedrijven summier te introduceren. Met als uiteindelijk doel u
een juiste impressie te geven aangaande de identiteit van onze ondernemingen.

INTRODUCTIE VAN ONZE BEDRIJVEN

E.P. Shipping & Trading B.V. is in het jaar 1972 opgericht en heeft zich, in de loop der jaren,
gespecialiseerd in het uitvoeren van kustvaartbevrachtingen en het fungeren als scheepsagent
in Nederlandse havens.Het zusterbedrijf E.P. Stevedoring B.V. is actief sedert 1994 en houdt
zich bezig met het laden, lossen, op- en overslag van diverse droge bulkproducten. Het bedrijf is
in het bezit van drie volledig zelf varende kranen met een capaciteit van 10 tot 80 ton.
Als thuishaven hebben beide vennootschappen de Laurenshaven in de Botlek gekozen alwaar sinds 2006
het kantoor is gevestigd. Op deze terminal met een kade van 200 meter en een diepgang van 11,50 meter
heeft EP de beschikking over een opslagcapaciteit, in de open lucht, van 40.000 m2.
De genomen besluiten van het management om voornoemde werkzaamheden vanuit één centraal punt te
coördineren en te kiezen voor korte lijnen als gevolg van een platte organisatie worden door
onze klanten als toegevoegde waarden ervaren. Beide vennootschappen zijn volledig eigendom van
de familie en sinds 2012 is de derde generatie aangemonsterd. Hiermede is niet alleen de continuïteit
van de bedrijven gewaarborgd, maar evenzo de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd.

BEGRIP STORAGE SPOOFING

Storage Spoofing is een verzamelterm voor verkoop van niet-bestaande opslagcapaciteiten en voorraden
van grondstoffen en materialen in terminals in het Rotterdamse havengebied. De doelgroep is in de eerste
plaats de (inter)nationale ondernemers en potentiële kopers die producten aangeboden worden die niet
blijken te bestaan. Daarnaast zijn bedrijven die zelf opslagterminals in het havengebied hebben
potentieel slachtoffer van deze vorm van fraude, omdat hun naam en netwerk door cybercriminelen
misbruikt kan worden. (bron FERM-Rotterdam)

WAARSCHUWING VOOR STORAGE SPOOFING

Tot slot willen wij uw aandacht vestigen op de navolgende bizarre aangelegenheid waarmee wij zijn
geconfronteerd. Onlangs zijn wij benaderd door derden, die geleid door diepgaand wantrouwen en achterdocht
ten opzichte van het bedrijf genaamd: E.P. Stevedoring B.V. Tank Farm, de identiteit van dit bedrijf
wilden verifiëren. Naar aanleiding van deze alarmerende berichtgeving hebben wij gerechercheerd en
geconcludeerd dat het bedrijf in kwestie ongeoorloofd gebruik maakt van onze bedrijfsnaam, adres,
KvK nummer en btw nummer. Bovendien hebben wij vastgesteld dat de betreffende onderneming e-mailadressen
en website hanteert die grote overeenkomsten vertonen met onze domeinnaam. Kortom, in het onderhavige
geval, is er naar onze bescheiden mening, sprake van Storage Spoofing. Hierbij willen wij stipuleren
dat het gebruik van onze NAW gegevens en domeinnaam zonder onze uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt
en wij op generlei wijze geassocieerd wensen te worden met deze vermeende fraudeurs en ons hiervan
volstrekt distantiëren. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele
schade, direct dan wel indirect, en de daaruit voortvloeiende gevolgen van het aangaan van overeenkomsten
met E.P. Stevedoring B.V. Tank Farm. Vanzelfsprekend hebben wij de verantwoordelijke opsporingsinstanties
dienovereenkomstig verwittigd van dit strafbare feit en de reputatieschade.
In het geval u, in de nabije toekomst, door E.P. Stevedoring B.V. Tank Farm zal worden benaderd, raden wij
u sterk af met deze firma in zee te gaan en adviseren u met klem aangifte te doen bij de betreffende
opsporingsinstanties.
Wij vertrouwen erop u met voornoemde informatie voldoende te hebben geïnformeerd en verblijven,
Met vriendelijke groet,
Directie
E.P. Shipping & Trading B.V.
E.P. Stevedoring B.V.E.P. Shipping & Trading BV
E.P. Stevedoring BV

Telefon: (0031) 181 40 27 88
Telefax: (0031) 181 40 26 89
eMail: eps@epship.nl